เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา ผู้ใช้งานจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetwiz.com นักพนันทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นทั้งหมดทุกข้อ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้งานที่จะสามารถเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเราได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ เพราะในการสมัครสมาชิกผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากผู้ใช้งานใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสมาชิก ทางเว็บไซต์ได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านไว้เป็นความลับ โดยที่ทางเว็บจะไม่แชร์ข้อมูลของสมาชิก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. การใช้งาน : การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetwiz.com ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำทุรกรรมทางการเงิน หรือ การวางเดิมพันต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยข้อบังคับทั้งหมดนี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  4. การยกเลิกสมาชิก : ทางเว็บไซต์ ufabetwiz.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น
  5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ในการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ufabetwiz.com ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  6. การละเมิดข้อบังคับ : หากผู้ใช้งานท่านใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น ทางเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการท่านตามกฎหมาย
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetwiz.com เป็นของเว็บไซต์ ufabetwiz.com แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใดที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetwiz.com ทางเราจะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้
  9. การติดต่อ : สำหรับสมาชิกท่านใดที่ไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา กรุณาติดต่อ contact@ufabetwiz.com